Be A Fan

version Française en desous.

Als Lion ben je in je club waarschijnlijk actief om jou bijdrage te leveren aan de mensen in onze maatschappij die de hulp van onze clubs kunnen gebruiken.
We zijn bij Lions meestal sterk in het verzamelen van fondsen om zo financieel de projecten of personen te ondersteunen die daar nood toe hebben.
Maar we kunnen als Lion ook ons inzetten door als vrijwilliger mee te werken.


Voor de 3500 deelnemende atleten, zijn deze spelen een hoogtepunt in het jaar waar ze naartoe werken.  Je zal merken dat bij deze atleten het credo 'meedoen is belangrijker dan winnen' gedurende de ganse Spelen op spontane manier uitdragen. Helaas kan dit alleen maar met de juiste omkadering.
Gedurende de Nationale Spelen zetten in totaal meer dan 2.000 vrijwilligers zich in om deze atleten een geweldige beleving te geven.

Naast de Nationale Spelen loopt er ook nog een Healthy Athlete programma.  Hier worden de atleten (gratis) medisch onderzocht op 8 verschillende disciplines.  
Door de jaren blijkt dat de groep van mensen met een verstandelijke beperking intensievere opvolging nodig hebben t.o.v. de gemiddelde bevolkingsgroep.
Daarbij komt dat de communicatie met deze mensen een bijzonder aanpak vraagt van de behandelende arts.








**************

En tant que Lion dans votre club vous êtes probablement actif afin de contribuer à l’aide apportée par nos clubs aux plus démunis.  
Les Lions sont connus pour leur récoltes de fonds afin de pouvoir soutenir des projets ou des personnes démunies.
Mais en tant que Lion, nous pouvons également contribuer en tant que bénévole.


Pour les 3500 athlètes qui participent, ces jeux sont le moment suprême, pour lesquelles ils s’entraînent durant toute une année.  Pour ces athlètes participer est plus important que gagner, et ceci se remarque spontanément tout au long des jeux. Malheureusement ceci n’est possible qu’avec un bon encadrement.  Durant les jeux nationaux, plus de 2.000 bénévoles contribuent à la réalisation de ce moment suprême.


Mis à part les Jeux Nationaux, il y a également un programme Healthy Athlete.  Ici les athlètes sont examinés médicalement (gratuit) selon 8 disciplines différentes.
Après quelques années d’expérience nous avons pu constater que des personnes ayant un déficience intellectuellel, nécessitent un suivi médical plus intense par rapport à la population moyenne.








Veel gestelde vragen

Reacties