Financial Support

Fiscale attesten:
Door Special Olympics kunnen fiscale attesten voor particulieren en bedrijven uitgeschreven 
worden. Alleen opletten: indien fiscaal attest mag er geen reclame vermelding zijn!
Voor de Nederlandstaligen:
SPECIAL OLYMPICS BELGIUM VZW
Van der Meerschenlaan 166B
BE-1150 Brussel
Ondernemersnummer: 0420.065.131
BE81 0012 0523 7124
Vermelding: LIONS-HAP


Belangrijk: vermelding “LIONS – HAP”.: op deze manier wordt het geld besteed
aan het SOHAP én herkend als bijdrage van Lions


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certicats fiscaux:

Special Olympics peut délivrer des certificats fiscaux aux particuliers et aux entreprises.

Attention: S'il y a un certicat fiscal, il ne doit pas y avoir de mention publicitaire.
Pour les Francophones:
ASBL SPECIAL OLYMPICS BELGIUM
Avenue van der Meerschenlaan 166 B
BE-1150 BRUXELLES
N° d’Entreprise: 0420.065.131
BE44 0012 7232 4445
Libellé: LIONS-SOHAP

L'importance de la mention "LIONS - HAP".:de cette façon l'argent sera dédier à SOHAP et reconnu en tant que contribution des LIONS.


Reacties